Zpracování osobních údajů | AdsOne

 • Udělujete tímto souhlas společnosti Ing. AdsOne marketing s.r.o., se sídlem Hasičská 551/52, Hrabůvka, 700 30 Ostrava, IČ: 13962949, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno
  • příjmení
  • e-mail
  • telefonní číslo
 • Jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo je nutné zpracovat za účelem možnosti kontaktovat odesilatele zprávy z kontaktního formuláře. Tyto údaje budou Správcem zpracovány maximálně po dobu 30ti dnů nebo dokud o výmaz odesilatel nepožádá formou emailu zaslaného na marcel.slechan@adsone.cz.
 • S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním textového požadavku na email marcel.slechan@adsone.cz.
 • Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.